Kunstmatige intelligentie,banen en een basisinkomen?

Leestijd: < 1 minuut

Er wordt in de EU, maar ook daarbuiten hard gewerkt aan de inzet van kunstmatige intelligentie. Verschillende Europese initiatieven hiervoor kunt u bijvoorbeeld hieronder vinden.

Dat dit op den duur ten koste gaat van bestaande banen, dat lijkt nogal een logisch gevolg. Uit oa. dit rapport van de EU blijkt dat dan ook.

Uit dit document van het World Economic Forum(WEF) blijkt dat er door een verschuiving in de arbeidsverdeling tussen mens en machine tegen 2025 ,85 miljoen banen kunnen verdwijnen, terwijl er 97 miljoen banen kunnen ontstaan die beter zijn aangepast aan deze arbeidsverdeling.

In Spanje verscheen in maart 2018 dit artikel waarin wordt voorspeld dat er in de toekomst door o.a. automatisering(AI) 1 op de 3 werkloos wordt. In dit en dit artikel wordt de strategie van het Spaanse ministerie van wetenschap, innovatie en universiteiten breed uitgelicht.

Basisinkomen

Al geruime tijd wordt er binnen de EU, maar ook daarbuiten gesproken over een universeel basisinkomen. In Nederland zijn we nog niet zover, als is er wel een burgerinitiatief. In Spanje is men al wel zover,zoals in dit artikel valt te lezen. Dat het volgens dit artikel te maken heeft met het aanpakken van armoede heeft uiteraard niets te maken met de 17 doelen van de Verenigde Naties, want dat zou wel heel toevallig zijn. Armoede wordt echter wel mede veroorzaakt door het niet hebben van een baan of het beschikbaar zijn daarvan.