Realist vs Wappie -1 misinformatie

Leestijd: 5 minuten

Op 29 mei 2021 heeft de denktank van de Canadese regering, Policy Horizons opnieuw een opzienbarend artikel geplaatst die opnieuw enige inzichten geeft in wat ons in de nabije toekomst wellicht staat te wachten.

En zo begon ik gisterenavond met het schrijven van dit artikel met de intentie om u uit te leggen wat of beter gezegd waar Policy Horizons met dit artikel naar toe wil. Iedere dag nemen we veel informatie tot ons, bewust en onbewust. Enerzijds zoeken we deze informatie bewust op en anderzijds krijgen we deze onbewust mee als we bijvoorbeeld naar de radio luisteren of een gesprek opvangen . Deze informatie wordt in onze hersenen verwerkt en roept bij ons emoties en gevoelens op waar we vervolgens naar handelen en reageren. Dit uit zich bij ieder persoon weer anders, iets wat een persoon overigens uniek maakt. De universele mens bestaat immers niet, althans niet zover ik weet.

Misinformatie

Het artikel van Policy Horizons suggereert dat misinformatie de voornaamste bron is van gebrek aan vertrouwen in de wetenschap, regering en onze democratie. Maar wat is dan misinformatie? Hieronder volgen een drietal voorbeelden genomen van de website van de EU.

In het artikel van Policy Horizons wordt verder uitvoerig gesproken over het belang van betrouwbare informatie, iets waarover ieder wel- en kritisch denkend mens het mee eens zou zijn. Bovenstaande voorbeelden spreken denk ik voor zich. Het ligt echter ook aan de vraagstelling en in welke context iets gezet wordt. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld met de 5G-installaties. Stel de vraag eens als volgt: “Kunnen 5G installaties- en straling tot gezondheidsklachten lijden? Als we de vraag in een andere context zetten krijgen we een totaal andere discussie.

Realist vs Wappie

Kritische denkers zijn tegenwoordig wappies. Een andere mening sluit je tegenwoordig steeds meer uit van volledige deelname aan de maatschappij. Zelfs in en door de politiek worden mensen met een andere menig aangeduid alszijnde complotdenkers. Wat in de media verteld wordt is de waarheid en ook wetenschappers in de diverse talkshows spreken niets anders dan de waarheid. Was het maar so simpel. Kinderen leren op school een kritisch denkende houding aan te nemen. Zichzelf vragen te stellen en een eigen mening te vormen over allerlei onderwerpen en thema’s. Althans op een goede school!

U bepaalt

Neem een onderwerp en stel je daar zelf eens een aantal vragen over.

Wat is de waarheid en hoe weet je dit zeker? Dat is en blijft een lastige vraag. Soms moet je ook kunnen vertrouwen op wat anderen zeggen. Het enige wat men dan wel kan doen is om zelf zoveel mogelijk informatie te zoeken en erover in discussie/gesprek te gaan. Op basis daarvan kun je dan een beslissing nemen. Heb je daarna toch nog vragen of twijfel? Wellicht moet je dan nog dieper graven om meer zekerheid te krijgen. Vaak moet je je door wetenschappelijke studies worstelen waarin vaktaal wordt gebruikt waar we niet zoveel van snappen. Toch kom je, door dit te doen vaak veel meer over een onderwerp te weten.

Toekomst en doel

In de toekomst kijken kunnen we voor zover we dat weten niet. We kunnen echter wel doelen stellen,persoonlijke of gezamenlijke doelen. Doelen die gesteld worden aan de hand van betrouwbare informatie en aan de hand van vruchtbare discussies en gesprekken waarin we weer leren om naar elkaar te luisteren. Er is niemand op deze wereld die alleswetend is(op de elte na) en een oplossing voor alles heeft. We moeten echter wel keuzes maken. Deze keuzes maken we veelal op basis van kennis en gevoel. Als je op weg naar je werk bijvoorbeeld op de rotonde niet de 1e, maar de 2e afslag neemt vermijd je achteraf gezien dat je een betrokken zou zijn geraakt bij een ongeluk. Andersom zou dit uiteraard ook kunnen. Als we geen keuze zouden maken zouden we niet eens in de auto gestapt zijn. Aangezien we moeten werken om te voorzien in onze behoeften is er wel de noodzaak dit wel te doen. De noodzaak dwingt ons tot keuzes.

Lambda

Het is dezelfde noodzaak die ons nu steeds meer parten speelt. We worden inzake het vaccineren voor een keuze gesteld. Al moet gezegd worden dat mensen die zich niet willen laten vaccineren steeds verder de fuik in worden gedreven en men zo langzamerhand niet meer kan spreken van een keuze. Uitsluiting van de maatschappij liggen in het vooruitzicht en de eens zo kritisch en weldenkende groep mensen wordt zienderogend kleiner. Zo ligt de nieuwe variant Lamda alweer op de loer. Laten we dit bijbehorende artikel eens kort doorlezen en drukt u eens op ctrl f. Geef als zoekterm eens aan likely of maybe(mogelijk/zou kunnen ).

Lambda is een variant. De WHO houdt het aantal varianten bij in een database. De druk om te vaccineren neemt toe omdat er steeds nieuwe varianten zijn waarvan gezegd wordt dat deze mede veroorzaakt worden door ongevaccineerde mensen. De griep, welke inmiddels is verdwenen en die in grote mate dezelfde klachten veroorzaakt roept geen vragen op. De jaarlijkse griepprik werd ook op vrijwillige basis aangeboden, maar Corona dienen we blijkbaar anders aan te pakken. De verdeeldheid onder gevaccineerde en ongevaccineerde mensen wordt steeds groter, iets wat gestuwd wordt door de (wereld)politiek en de media. Wordt helaas vervolgd……

Onlangs heeft James Corbett ook een artikel van Policy Horizons behandeld welke ging over biodigitale convergentie.