Wat is eigenlijk normaal

Leestijd: 3 minuten

We gaan nooit meer terug naar normaal, maar wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld. Dat zal voor iedere generatie weer anders zijn. Het heeft te maken met de ontwikkelingen in een periode en welke invloeden die hebben op de generatie van dat moment. De generatie van bijvoorbeeld 50 jaar geleden vond wellicht dingen normaal die we ons nu niet meer voor kunnen stellen als zijnde normaal. Dus tja, wat is normaal.

Als een generatie opgroeit met streperige luchten, dan gaat men dat op een gegeven moment normaal vinden. Keuzes die van bovenaf worden gemaakt bepalen dus of iets normaal is of wordt. Konden we ons vroeger niet voorstellen om bij een verkoudheid thuis te blijven, nu is dat vanzelfsprekend. Vooral de afgelopen twee jaar zijn veel ‘normale’ dingen niet meer normaal. Mocht men eerst 130 rijden op de snelweg, nu rijden we keurig 100 en mogen we na 19 uur even los gaan.

Theatershow

Aangezien we op een wereld wonen met verschillende godsdiensten, culturen en dergelijke, moeten we wel afspraken maken om op een goede manier als samenleving te kunnen functioneren. Dat snapt wellicht iedereen. Echter als er van bovenaf keuzes worden gemaakt met als doel om deze samenleving te controleren, dan kunnen we spreken van een soort van slavernij. Aan dergelijke keuzes gaat nogal wat aan vooraf. Er wordt een complete theatershow opgevoerd wat de meesten van ons zien als normaal. Wij vinden het normaal om te stemmen op een politiek partij die uw belangen behartigd. De media die u verteld wat waar en niet waar is etc, etc.

Ik vraag mij hardop af of we ooit in een situatie gaan terecht komen dat er echt iets gaat veranderen. Of blijven we in een cirkel van revoluties. Revoluties die geen enkel effect hebben omdat ze veelal in scene zijn gezet en het past in het script waarvan we allemaal deel uitmaken.

Op het moment van schrijven gebeuren er veel dingen die onderdeel uitmaken van een algehele agenda. Veel verhaallijnen lopen door elkaar heen waardoor het overzicht voor veel mensen ontbreekt. Zo is er na decennia weer polio opgedoken in Amerika nadat het virus was geconstateerd in rioolwater. Verder hebben we nog steeds te maken met Corona, Apenpokken, Westnijlkoorts, Marburgvirus en de Vogelgriep. Tevens hebben we te maken met een torenhoge inflatie met daarmee oplopende prijzen in de winkel en van uw energierekening. Om nog maar te zwijgen over de berichtgeving uit Oekraïne en Taiwan. En dan hebben we het nog niet gehad over de droogte van dit moment en het daarmee ontstane watertekort en de voortdurende discussie over stikstof. Vrijwel overal in de wereld spelen er wel één of meer van bovenstaande aspecten en nog steeds ziet de meerderheid dit als normaal. Het is zoals het is.

Bovenstaande foto is er een van ‘normale’ wolken en is gisteren genomen. Aan het einde van de middag zagen we de eerste strepen alweer verschijnen.

Dat dergelijke strepen onderdeel uitmaken maken van de weermanipulatie, daar heeft niemand het over. Dat vinden we immers normaal……