Leestijd: 2 minuten

Was het evolutie of is de mens geschapen naar de inzichten van degene diens schrift dient als gedetailleerde uitleg. Of was het geen van beide? Er zijn velen die zich dit afvragen en zich daarbij laten leiden door wat de ‘wetenschap’ hierin zegt. Als ik de ellende om me heen bekijk, dan vraag ik me juist af wat mijn rol hierin is. Al moet ik zeggen dat ik me veel ellende bespaar door er niet dagelijks aandacht aan te besteden. Mijn gevoel zegt namelijk dat het niet klopt. De armoede, de oorlogen, de geschiedenis, ach en wat al niet meer, het is in mijn ogen één georkestreerde theatershow. Maar dan wel een theatershow die menig mens het verstand te boven gaat.

De rol van het internet

Natuurlijk is het internet nog steeds een plaats waar je veel informatie kunt vinden. Daarentegen wordt het echter ook steeds meer een plaats waar censuur plaatsvindt en van vrije meningsuiting steeds minder sprake is. Ook worden we steeds afhankelijker gemaakt door digitale diensten die de overheid aanbiedt. De verschillende sociale mediakanalen zijn naar mijn mening ingericht als vangnet en dienen als voer voor de algoritmes van kunstmatige intelligentie. Deze kunstmatige intelligentie waaraan nu bewust zoveel aandacht aan wordt besteed, hebben we gedurende de introductie van het internet zelf opgebouwd onder het mom van een vrij internet. Het doel is om zoveel mogelijk controle uit te oefenen en waar nodig in te grijpen als dit nodig is. Met behulp van kunstmatige intelligentie is dit kinderspel. De introductie van de mobiele telefoon, later smartphone en smartwatch zorgen voor nog meer aanvoer van persoonlijke data en als voer voor de informatiebron van kunstmatige intelligentie. Er is namelijk niets intelligents aan.

Entertainment

Al die elitesporten, films, series en mainstreammedia dienen als afleiding. Men kijkt liever dit soort onzin dan zich af te vragen hoe de wereld om ons heen werkt en waar we zelf vandaan komen. Daar hebben we de wetenschap toch voor? Ja, we zijn afgezakt naar een bedenkelijk niveau. En wel zo, dat we mensen die een andere mening hebben in twijfel gaan trekken.