Alternatieve feestdagen

Leestijd: 2 minuten

In eerste instantie wil ik een ieder fijne feestdagen toewensen. Ongeveer drie jaar geleden begon ik met deze website om mijn onvrede te uiten over de wereldwijde gang van zaken. Ik zou kunnen zeggen dat er in deze tijd niets is verandert, maar dat is niet geheel correct. Ik heb tot dusver steeds mijn mening over bepaalde zaken moeten bijstellen. en wil daar ook heel eerlijk in zijn. De ene theorie is nog mooier bedacht dan de andere en meestal hebben ze één ding gemeen. Het is is bijna onmogelijk om ze te verklaren en wel zo dat je ook snapt hoe iets werkt. Zo zijn bepaalde zaken in onze geschiedenis moeilijk te verifiëren, simpelweg omdat we er zelf niet bij waren. Moeten we dan uitgaan van de wetenschappers? Tja, eerlijkheidshalve zou ik dat graag doen, al heb ik daar ook weinig vertrouwen in.

“Een theorie is een geheel van denkbeelden, hypothesen en verklaringen die in onderlinge samenhang worden beschreven. In de wetenschap is een theorie vaak een getoetst model ter verklaring van waarnemingen van de werkelijkheid.”

Alternatieve media

De alternatieve media, waarbij donaties en pageviews een verdienmodel zijn geworden. Dit terwijl de inhoud en de persoonlijke mening van de auteur steeds minder belangrijk wordt. De inhoud waarin halve waarheden doorspekt zijn met totale nonsens. Het leidt af van datgene waar het echt over gaat. Het is afleiding, niets meer en niets minder. Dit is althans mijn persoonlijke mening en ervaring. Een simpele zoektocht zoals bijvoorbeeld een “whois” zoekopdracht geeft al veel informatie over de betrouwbaarheid van een site. Maar ook wat verder zoeken, kan veel duidelijkheid verschaffen. Mij is in ieder geval duidelijk geworden dat er maar weinig alternatieve nieuwssites zijn zonder winstbejag. Want de waarheid, voor zover dat bestaat, is toch gratis voor iedereen zou je zeggen? Helaas weten we steeds minder wat waarheid en wat realiteit is. Daardoor heen prikkend is wel duidelijk dat het systeem waarin we leven wel gebaseerd op het najagen van winst. Het is wel duidelijk dat “men” achter de schermen aan knoppen kan draaien om iets te bewerkstelligen. Uiteraard kun je dit zien als een aanname, dat laat ik over aan uzelf.

Tot slot

2023 is voor mij, net als de jaren daarvoor een leerschool geweest en dat zal 2024 ook weer worden.