Leestijd: 2 minuten

Ik vraag me steeds meer af of de alternatieve media de taak heeft om de andersdenkenden bezig te houden. Het is kinderspel om een kritische site te laten verdwijnen of ervoor te zorgen dat deze geen bekendheid krijgt. Dat suggereert dat de huidige alternatieve media er mogen zijn. De vijfde dimensie, platte aarde, koepels, Satan, afijn, u kent de bekende termen die veelal in de alternatieve media worden gebruikt. Ik krijg sterk de indruk dat dit wordt gebruikt om ons af te leiden van datgene wat juist wel belangrijk is, namelijk wij zelf. Doordat dergelijke artikelen doorspekt zijn met stukjes waarin andersdenkenden zich herkennen kunnen dergelijke sites bekendheid creëren. Ze vormen groepen en communities die makkelijk zijn te reguleren.

Feiten

Ja, er gebeuren vreemde dingen. Dingen die we nog nooit hebben meegemaakt, dat is een feit. Onverklaarbaar veel plotseling overleden mensen en wereldwijde ellende. Maar de mens gaat door, alsof er niets is gebeurd. Naïef ontkennend voor datgene wat is gebeurd en wat er nog gaat komen. Zolang er nog amusement en entertainment is, wie doet ons wat. De realiteit wordt steeds meer uit het oog verloren.

Donald Duck

U kent wellicht het verhaal van (vrijmetselaar) Walt Disney. In zijn films en series zijn vele hints te vinden die verwijzen naar dingen die zijn geweest of die nog gaan komen. In een uitgave van het weekblad Donald Duck wordt steeds vaker verwezen naar het gebruik van internet als machtsmiddel. Op het moment dat dit uitvalt is de mensheid in paniek. Veel mensen zullen achter dit soort verhalen niet veel zoeken, maar uiteindelijk blijken dit soort verhalen meer waarheid te bevatten dan gedacht. Alleen al het feit dat er een spel wordt gespeeld is al een gewaarwording op zich. Blijkbaar is er een groep mensen die een zodanige kennis heeft dat deze door manipulatie, geweld en corruptie de mensheid weet te controleren, mede door zelfbedachte titels en multinationals etc.

Begin bij uzelf en stop uw deelname aan het spel wat zich grotendeels in the cloud afspeelt. Dan wordt het onderscheiden van feit en fictie een stuk makkelijker.