Hersenspinsels: een vanzelfsprekende keuze

Leestijd: 3 minuten

Volgens de verschillende woordenboeken is een hersenspinsel een verzinsel of een gedachte die niet op werkelijkheid gebaseerd hoeft te zijn. Met die overtuiging heb ik destijds deze site opgezet. Juist om dingen in twijfel te trekken, maar wel om dit van meerdere kanten te belichten. Ik ga daarbij steeds vaker uit van wat ik daar zelf voor gevoel en gedachten bij heb. Het maakt mij eigenlijk ook steeds minder uit of mensen het hier mee eens zijn of niet, want tegenwoordig kun je eigenlijk niet meer vaststellen of iets echt is of niet. Zolang men uitgaat van de expertise van zogenaamde wetenschappers, dan sta je al niet meer open om dingen in twijfel te trekken.

Hersenspinsel

Is het mogelijk dat de vaccins die worden gebruikt in het rijksvaccinatieprogramma inhoud bevatten die invloed hebben op o.a gedrag en geaardheid?

Deze vraag is uiteraard niet te beantwoorden omdat ik de samenstelling van dergelijke vaccinaties niet ken. Wat wel mogelijk is om simpelweg om je heen te kijken en dit te vergelijken met je herinneringen die jezelf hebt opgedaan tijdens bijvoorbeeld je kindertijd. Ik ben midden veertig en mijn eerste herinneringen uit die tijd zijn vanaf ongeveer een jaar of vier, vijf.

Wij hadden een klas van ongeveer 20 kinderen. Zonder uit te wijden over de randzaken uit die tijd, heb ik nog nooit gehoord dat er iemand een gedragsstoornis had bij ons in de klas. Uiteraard waren er wel drukke kinderen, maar deze werden geaccepteerd zoals ze waren. Ook in het voortgezet onderwijs heb ik daar nooit over gehoord. Maar goed, dat is mijn ervaring.

Inmiddels lijkt het algemeen geaccepteerd te zijn dat een kind een gedragsstoornis heeft. Bij afwijkend gedrag wordt iemand getest waaruit zou moeten blijken dat deze persoon een bepaalde stoornis heeft. Maar hoe komt het dan, dat dit nu bij veel mensen wordt gediagnostiseerd? Het antwoord daarop is naar mijn mening vrij simpel. Al er testen worden ontwikkeld en daarbij een handboek wordt gebruikt waaruit je de diagnose kunt halen, dan ben je klaar, toch? Merk daarbij op dat de verschillende testen een instrument zijn die door vele, zo niet alle gedragswetenschappers worden gebruikt. En ook de DSM handboeken dienen hierbij als leidraad om een diagnose te kunnen stellen.

Ik vraag me wel eens af hoe slecht mensen het voor de invoering van vaccins wel niet moeten hebben gehad.

Dus, zegt u het maar. Hebben deze vaccinaties daar een aandeel in gehad? Het is op z’n minst merkwaardig te noemen.

Geaardheid

Hoe is toch mogelijk dat veel mensen worstelen met hun geaardheid. Naast het feit dat dit wordt gepushed in de media lijkt ook dit onderdeel te zijn van het ‘nieuwe normaal’. In plaats van dit alles te accepteren kun je je vraagtekens zetten bij de mogelijkheid die er is, dat de vaccins hier invloed op zouden kunnen hebben.

Maar met welk doel en met welke reden? Tja, ik kan maar één antwoord bedenken. Om ons in hokjes te plaatsen en om ons sociaal -en emotioneel te destabiliseren. Dit zodat we geen of nauwelijks tijd hebben om helder na te denken en te handelen. Ze komen terecht in de molen van de GGZ en komen hier niet of nauwelijks meer uit. Het lijkt er in ieder geval niet op dat onze gezondheid met dergelijke vaccins wordt behartigd. De vraag is of we deze vaccins überhaupt wel nodig zijn. Oeps, nu begeef ik me op glad ijs! Want hoe durf ik dat te stellen! Wordt vervolgd

bron: