EU politiek perspectief

Leestijd: 2 minuten

Totale controle van alle aspecten van het leven. Dat is het uiteindelijke doel , dat onder een deken van democratie handelt als betrouwbaar en integer. Dat dit allesbehalve democratisch is, dat moge duidelijk zijn.

De 19e eeuw was een eeuw die bol stond van nieuwe uitvindingen. Het was ook een eeuw waarin men de geheimen van de natuur steeds beter leerde kennen, maar ook wilde beheersen, bijvoorbeeld middels patenten. Met deze patenten had men het alleenrecht om iets wat van nature voorkomt weg te zetten in exclusieve producten en daarmee veel geld te verdienen. Tevens lag de weg open voor complete dominantie van de verschillende industrietakken zoals de farmaceutische -en levensmiddelenindustrie.

Dr Rath legt in de bovenstaande video precies uit hoe men met deze macht de loop van de geschiedenis heeft weten te beïnvloeden. Tevens is middels deze link het boek te lezen met daarin verdere verwijzingen naar de gebruikte bronnen.

Onderstaand citaat kwam ik tegen op een website en geeft exact aan waarom EU destijds is opgezet.

Project Europa niets meer is dan een verkapte poging om vele landen hun democratie af te pakken door middel van een soort technocratische staatsgreep, ingezet vanuit de bancaire elite en wereldwijde
corporatocracy?

The Hidden Nazi Background Of Walter Hallstein, Founding President Of The Brussels EU Commission

Een van de merkwaardige dingen van de Brussel EU is dat het door zichzelf te promoten in de wereld voortdurend probeert enkele van de belangrijkste feiten over zijn geschiedenis te herschrijven of zelfs uit te wissen. Hoewel er veel voorbeelden van zijn, is het nergens duidelijker dan in het beeld dat het probeert te presenteren van Walter Hallstein, de man die de eerste voorzitter van de Europese Commissie was, het niet-gekozen uitvoerende orgaan van Europa. Hallstein bekleedde deze functie tussen 1958 en 1967 en wordt op de Brusselse EU-website beschreven als een “ visionaire leider ” en een “ diplomatieke kracht ” die de Europese integratie voortstuwde. De Brusselse EU vermeldt echter geen enkele vermelding dat Hallstein voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van officiële nazi-organisaties.
Zo werd in 1933 de Vereniging van Nationaalsocialistische Duitse advocaten opgericht, onmiddellijk nadat de nazi’s de macht hadden gegrepen. In 1936 werd het omgevormd tot de beruchte nazi-associatie van wetsbeschermers. Het lidmaatschap van deze tweede organisatie was beperkt tot personen die compromisloze steun en deelname aan de implementatie van de nazi-ideologie toonden. In een 
memorandum door Hallstein gestuurd naar de vertegenwoordiger van de nazi-regering aan de universiteit van Rostock in Duitsland in 1935, verklaarde Hallstein dat hij lid was van beide organisaties.

bron: https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/dictatuur-europa/