Iets uit het niets – deel 4

Leestijd: 2 minuten

Onze geschiedenis bestaat voor een groot deel uit (gecreëerde) rampen en oorlogen. Ik zet gecreëerde maar even tussen haakjes. Het lijkt mij namelijk niet logisch dat we maar niet leren van fouten die zijn gemaakt in de geschiedenis. Het probleem is dat we hierbij voor een groot deel afhankelijk zijn van bronnen die in twijfel getrokken kunnen worden, omdat dit niet strookt en ook het zelf logisch en helder nadenken niet verklaart. Een discussie is hierbij niet mogelijk, blijkbaar is er aan onze geschiedenis niets meer wat in twijfel getrokken hoeft te worden. Iets wat overigens niet alleen telt voor onze geschiedenis.

De wetenschap

Het punt is dat de wetenschap helaas ook is gecorrumpeerd door de macht van geld. Kent u een programma op tv waarin historische feiten in twijfel worden getrokken en waarbij de mening van een breed panel op waarde wordt geschat? Nee, in plaats daarvan vinden we een schat aan op onjuiste informatie gebaseerde documentaires die worden ingesproken door bekende tv persoonlijkheden, maar die ervoor dienen als hersenspoeling. Ook dit maakt onderdeel uit van het polariserende programma dat al decennia gaande is. Als men een discussie voert over een bepaald thema, haalt men de verkregen kennis uit bijvoorbeeld de juist genoemde documentaire of website en ziet dit als zijnde de waarheid. Bent u een kritisch denker en maakt u deel uit van deze discussie? Ik wens u veel succes..

Is het lijders of leiders?

Blijkbaar zijn we nooit in staat geweest om als individu te overleven. We zijn blijkbaar een leider nodig die ons verteld wat we moeten doen. Dit neemt overigens niet weg dat er stammen en bevolkingsgroepen zijn en zijn geweest die wel in harmonie kunnen en konden samenleven. Een grote kans dat deze groepen geen gebruik maakten van geld. Als je naar het narratief van de tijdlijn kijkt, dan vraag je je wel eens af waarom de mens het niet lukt om in harmonie samen te leven. Velen zullen dit afdoen als onmogelijk, maar het lijkt mij sterk dat we op deze Aarde zijn gezet om elkaar af te slachten en dwars te zitten, ik bedoel maar. De historische figuren waren eeuwengeleden ook al uit op macht, althans dat wil men ons doen geloven. Het lijkt erop dat men graag wil dat wij de geschiedenis zien als een herhaling van zetten, een cyclus welke zich steeds weer herhaalt. Het geeft echter een vrijbrief voor degenen die dit systeem beheersen.

Oorlogen en rampen

De oorlogen zijn grotendeels gecreëerd door degenen die dit geldsysteem beheersen. Zij hebben er namelijk als enige belang bij, u en ik niet. De verschillende lagen in de hiërarchie worden gechanteerd of omgekocht. De redenen voor een oorlog kunnen daarbij verschillend zijn. Een crisis wat veroorzaakt moet worden door opeenvolgende gebeurtenissen, zoals we nu bijvoorbeeld ook zien met de energiecrisis. Een crisis waarbij een land of partij wordt weggezet als dader en de andere als slachtoffer. Dit, terwijl als je erover nadenkt en jezelf vragen stelt, het ook zo kan zijn dat er nog een partij boven staat die beide partijen beheerst. Zo wordt wederom een verhaal gecreëerd welke zorgt voor toenemende polarisatie en onrust, terwijl men achter de schermen werkt aan hetzelfde doel.

Voor velen is dit echter ondenkbaar en onbespreekbaar.