Leestijd: 2 minuten

De WHO,WEF, NAVO,EU,IMF en noem al die aan elkaar gelieerde instanties maar op. Het zijn de instanties waarvan we weten dat ze dezelfde agenda’s volgen en met elkaar zijn verbonden/verweven. En dit alles in “plain sight”, maar desondanks willen velen het niet zien. De publiciteit die deze instanties krijgen ,in zowel de alternatieve, alsmede ook de mainstreammedia, is immens en overweldigend. Je zou daardoor bijna vergeten hoe men het voor elkaar krijgt om een grote groep mensen te controleren die, wellicht onwetend, meehelpen om de verschillende agenda’s vorm te geven. Vormgegeven middels de regionale -en lokale aanpak.

De opgelegde regels en wetgeving vanuit met name Brussel worden in hoofdlijnen uitgevoerd door de lokale overheidsorganen. Lokale politici die zitting nemen in o.a. de ‘European Commitee of Regions’ stemmen mee over EU- wetsvoorstellen die vervolgens lokaal geïmplementeerd worden. Bekende en minder bekende gezichten maken deel uit van dit select gezelschap.

Het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) is in verschillende stadia van het EU-wetgevingsproces actief. Het CvdR stelt ontwerpadviezen op over EU-wetgevingsvoorstellen en de leden komen in de plenaire vergadering bijeen om deze adviezen goed te keuren. Het CvdR werkt ook nauw samen met nationale, regionale en lokale overheden, laat hun stem horen en stimuleert het politieke debat, niet alleen in Brussel, maar ook in EU-regio’s en -steden, buiten Europa en online.

De doelstelling van de al eerder genoemde agenda’s is wel duidelijk. Total controle en inzicht over alles wat we doen en denken. De verschillende agenda’s die tegelijkertijd ten uitvoer worden gebracht zodat u het totaalplaatje niet meer kunt overzien.

Digitalisering is nodig als hulpmiddel om de CO2-doelstellingen die zijn gesteld binnen de European Green
Deal te behalen

De opmaat naar een een volledig digitale wereld waarin de realiteit steeds meer uit het zicht raakt. Een wereld waarin we ons niet eens meer afvragen waarom we hier zijn, waar we vandaan komen, wat de bron is van ons bestaan of hoe het nu komt dat het ons niet lukt om in vrede naast elkaar te leven. Oké, dit klikt als een cliché, maar in een wereld waarin o.a. de wetenschap niet te vertrouwen is, is het zelf nadenken een absolute must. Voor nu en voor later!

Bron: