We zullen het zelf moeten doen

Leestijd: 3 minuten

Ik denk dat bovenstaande tweet voor velen van ons telt. Hoe is het toch mogelijk dat mensen nog steeds in het geregisseerde narratief geloven welke ons door de corrupte media wordt voorgeschoteld. Plaatsen we deze tweet in het grotere plaatje dan kunnen we onszelf ook de vraag stellen “hoe is het mogelijk dat we ons al eeuwenlang laten misbruiken door een elite die meent alles en iedereen op deze planeet te moeten beheersen”. In mijn eigen omgeving valt het mij op dat mensen vaak wel weten dat er een dergelijk elite bestaat, maar wordt als excuus gebruikt dat we daar toch niets aan kunnen doen. Daar eindigt veelal dan ook het gesprek, want daarover in discussie gaan heeft geen zin.

Radio, tv en later uiteraard internet hebben decennialang ongestoord hun propaganda kunnen uitstrooien over verschillende generaties waardoor meningen en kritisch denken danig werden beïnvloed. Internet opende in dat opzicht weer mogelijkheden om een kritisch (tegen)geluid te laten horen.

Als Ab Osterhaus zegt dat het virus gevaarlijk is, dan zal dat wel zo zijn, toch? Als Hugo de Jonge zeg dat ik een booster moet nemen, dan zal dat wel zo zijn, toch? Al mijn huisarts zegt dat ik de booster beter wel kan nemen, dan zal dat wel zo zijn, toch? En wat jij daarvan vindt, dat vind ik niet interessant, jij bent immers geen dokter of wetenschapper, toch? U kent deze discussies vast wel en ik geef toe dat het lastig is en pijn doet om te zien dat eens zulke fijne vriendschappen danig worden verstoord. Het laat echter ook zien hoe onze maatschappij echt is ingericht en opgebouwd. En dat het de elite is die deze richting bepaald!

In mijn eigen omgeving valt het mij op dat mensen vaak wel weten dat er een dergelijk elite bestaat, maar wordt als excuus gebruikt dat we daar toch niets aan kunnen doen.

Als mensen grip zouden krijgen op het grotere geheel en zouden inzien hoe dit zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld, dan pas zou men begrijpen hoe het echt zit. Het is juist het gebrek aan inzicht waar de staatsmedia misbruik van maakt om mensen te beïnvloeden en tegen elkaar op te zetten. Vervolgens lees je dit soort onzin op sites als die van de NOS.

Toch lijkt het erop dat steeds meer mensen “wakker worden” en zichzelf vragen gaan stellen over de situatie nu, maar ook over situaties uit het verleden. Men gaat de dingen in een ander perspectief plaatsen en wat eerst normaal leek, daar stelt men zich nu vragen over en wordt soms in twijfel getrokken.

De elite beheerst zo’n beetje alles op deze aardbol, zoals in deze video wordt uitgelegd. Ga na het kijken van deze video zelf op onderzoek uit om zelf te ervaren hoe oa. de geldstromen lopen en wie er aan de touwtjes trekt bij grote multinationals met al zijn merken. Hoe valt dit nog te stoppen kunnen we onszelf afvragen!

Doordat we al eeuwenlang gevangen zitten in dit systeem is het lastig om daar een antwoord op te geven. Als we iets willen veranderen zullen we dat echter toch moeten. Als wij als mensheid stappen willen maken, dan hebben we geen keus! Als wij in een wereld willen leven waarin het “wij gevoel” weer voorop staat en we problemen samen aanpakken en oplossen dan moeten wij nu iets doen.

Maar hoe gaan we dat doen? De elite beheerst de globale multinationals, het geldsysteem en daarmee dus vrijwel alle (lokale)bedrijven die daaraan zijn gelieerd of gebruik maken van dat geldsysteem. De globale politici zijn de marionetten die de richting mogen bewandelen die de elite voor ons in petto heeft. Een van de grootste middelen die zij tegen ons inzetten is hoop. Hoop dat er dingen gaan veranderen. De enige partij die mijns inziens echt iets wilde veranderen was de LPF van Pim Fortuyn en we weten allemaal hoe dat is geëindigd. Ik vrees dat er de komende tijd dan ook weer veel mensen teleurgesteld zullen worden en er weer kostbare tijd wordt verspild.

We zullen het zelf moeten doen. Met elkaar, jong, oud, gevaccineerd en ongevaccineerd! Laten we het daarover hebben!