Leestijd: 2 minuten

Tijdens mijn research kom ik veel dezelfde namen,bedrijven en instellingen tegen die in welke hoedanigheid dan ook zijn verwoven met elkaar. Dit hoeft niet altijd iets te betekenen uiteraard, maar deze verwovenheid gaat wel ten koste van de transparantie en het overzicht. En laat dat nu juist zijn wat we graag willen.

Bronverwijzing en informatie

  • Op 20 mei 2011 werd bekend dat Knot per 1 juli Nout Wellink zou opvolgen bij als President van DNB. Voor Knot is het de derde keer dat hij terugkeert naar DNB. Hij werd geacht een cultuuromslag bij DNB te bewerkstelligen, om problemen zoals die zijn ontstaan rond de kredietcrisis, de faillissementen Icesave en DSB Bank en de aankoop van ABN-AMRO te voorkomen. De aanstelling van Knot was enigszins omstreden, omdat premier Mark Rutte zich persoonlijk met de aanstelling van Knot bemoeide. De premier achtte de door DNB voorgestelde kandidaat, Lex Hoogduin, niet in staat de gewenste cultuurverandering door te voeren. In mei 2018 kreeg hij een tweede termijn van zeven jaar.
  • Recentelijk heeft Knot zich in diverse speeches uitgelaten over de toekomst van de Europese Unie. Daarin is hij terughoudend over te snelle politieke integratie en pleit hij voor meer private risicodeling via de financiële markten. Het afronden van de kapitaalmarkt- en bankenunie heeft dan ook prioriteit in de ogen van Knot.
  • Verder is er volgens hem geen alternatief voor de euro. De kosten van het opbreken van de eurozone zijn te hoog. Om die reden heeft de DNB wel doordacht wat er gaat gebeuren als de eurozone uit elkaar spat, maar geen plan opgesteld:
  • Tijdens de cruciale vergadering op donderdag 2 augustus 2012 schaarde Knot zich aan de zijde van de president van de directie van de Europese Centrale Bank Mario Draghi in diens poging om in het najaar van 2012 een derde, omvangrijke langetermijnherfinancieringsoperatie in gang te kunnen zetten om de langetermijnrente in Italië en Spanje langdurig naar beneden te krijgen. Hij volgde daarmee niet de lijn van de voorzitter van de Deutsche Bundesbank Jens Weidmann. Zoals hij in een interview aangaf bestaat er geen plan B en heeft De Nederlandsche Bank ook geen serieus plan opgesteld wat te doen als de Euro zou verdwijnen.
  • Sinds 2012 is hij ook lid van de raad van bestuur van de Bank for International Settlements. Knot is in tegenstelling tot zijn voorgangers niet aan een bepaalde politieke partij verbonden.
  • In november 2018 werd bekend dat Klaas Knot op termijn voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) zal worden. De komende drie jaar leidt de Amerikaan Randal Quarles, vicevoorzitter van de Federal Reserve, het invloedrijke internationale toezichtsorgaan in Bazel. Daarna zal de Knot zijn positie overnemen. De FSB is opgericht in 2009 direct na het uitbreken van de kredietcrisis. De 20 belangrijkste economieën ter wereld maakten afspraken om de financiële sector veiliger te maken.

[SimpleMind map=2]