Leestijd: 2 minuten

Vandaag duiken we opnieuw wat dieper in de betekenis van een woord uit de slavespeak bibliotheek, namelijk de regering. Iets wat ik gisteren al even heb aangestipt in dit artikel.

Volgens de gangbare definitie verwijst “regering” in feite naar “de mensen die het gezag hebben om te regeren”. Heb jij bewust, vrijwillig, gewillig en opzettelijk een contract getekend waarin je iemand autoriteit geeft (de macht om jou te vertellen wat je moet doen en te nemen wat ze willen) over jezelf, je bezittingen en je inkomsten? De mensen die zich voordoen als “regering” zijn in werkelijkheid niets meer dan ordinaire bedriegers, leugenaars, hypocrieten, fraudeurs, dieven, parasieten en moordenaars – ze zijn zeker geen “regering” (dus stop met het verspreiden van hun leugens – stop met ze zo te noemen)! De meeste mensen zijn gedupeerd om te leven in een veronderstelde onderworpen/slaaf-status (aan “overheids”-meesters) die uitgedaagd moet worden. De meeste mensen hallucineren collectief een vrijwillige entiteit die ze “regering” noemen – hun idool, de nieuwe “god” die “gehoorzaamd moet worden” – die zogenaamd dingen doet die mensen niet kunnen.

Als we regering vertalen in het Latijn, dan krijgen we imperium. Het altijd betrouwbare -) Wikipedia geeft de volgende omschrijvingen:

Imperium(virologie)

Het imperium (Engels: Realm) is de hoogste taxonomische rang voor virussen. Deze rang werd vastgesteld door het ICTV, een commissie die virustaxonomie overziet. Vanaf maart 2020 erkent het ICTV vier imperia op basis van specifieke, sterk geconserveerde eigenschappen:

  • Duplodnaviria, waartoe alle dubbelstrengs-DNA virussen met een HK97-capside behoren;
  • Monodnaviria, dat alle enkelstrengs-DNA virussen omvat;
  • Riboviria, dat alle RNA-virussen omvat die coderen voor RNA-afhankelijke RNA-polymerase en alle virussen die coderen voor reverse transcriptase; en
  • Varidnaviria, waartoe alle dsDNA-virussen die capside-eiwit hebben met een jelly roll-structuur.[1][3]

Riboviria

Riboviria omvat alle RNA-virussen die coderen voor RNA-afhankelijk RNA-polymerase (RdRp). Ook alle virussen die coderen voor een reverse-transcriptase (retrovirussen), worden in dit imperium ondergebracht. Deze enzymen zijn essentieel in de virale replicatiecyclus. Tot de Riboviria behoren voornamelijk virussen die eukaryoten infecteren, waaronder dieren en planten. Bekende virusziekten worden door deze virussen veroorzaakt, zoals influenzavirussen, hiv, coronavirussen, het ebolavirus en rabiĆ«svirus, evenals het eerste virus dat werd ontdekt, het tabaksmozaĆÆekvirus.

Bizar, een simpele vertaling brengt ons bij het coronavirus.

Bron: https://buildfreedom.com/www/