Frederick Mann: slavespeak(slaventaal)

Leestijd: 3 minuten

In een poging om mij wat meer te verdiepen in het fenomeen chemtrails, kwam ik op de website terecht van ene Jim Lee genaamd climateviewer. In een artikel genaamd How language controls the “chemtrail” debate verwijst hij naar een term die tot nu toe voor mij onbekend was, namelijk slavespeak(slaventaal).

Autoriteit

In meerdere artikelen die ik de afgelopen jaren heb geschreven heb ik de term ‘moderne slavernij’ gebruikt. Het systeem waarin we gevangen zitten en dat tot in detail vertelt wat er van een burger wordt verwacht. Woorden en taal in het algemeen spelen hierin een zeer belangrijke rol. Kijk bijvoorbeeld eens naar het woord ‘autoriteit’. Vertalen we dit woord naar het Latijn, dan krijgen we ‘auctoritas’. Op Wikipedia is hiervoor de volgende beschrijving te vinden:

Auctoritas is een Romeins waardebegrip dat in de politiek van de Romeinse Republiek een beduidende rol speelde. De beste omschrijving is waardigheid, aanzien, invloed. De auctoritas werkte vooral daar als regulerende onderscheidingsgrond, waar geen juridische voorschriften voorhanden waren. Auctoritas kon zowel aan één persoon als aan een geheel (v.b. de senaat) toekomen.

Het is hierbij karakteristiek, dat zonder een formeel-juridisch statuut deze politieke onderscheidingen zich laten voelen en hun raadgevingen algemeen worden geaccepteerd. Zo schreef Imperator Caesar Augustus in zijn Res Gestae over de grondslag van zijn macht: „Na dit tijdstip (27 v.Chr.) stond ik in invloed (auctoritas) ver boven ieder ander, maar ik heb niet meer macht gehad dan de mensen die in de verschillende ambten mijn collega waren.“[1]

Autoriteit is een van de woorden die onder de slavespeak vocabulaire vallen en dat de volgende omschrijving geeft:

Opdat een persoon of groep enige autoriteit zou hebben over een andere persoon of diens eigendom, moet die autoriteit specifiek worden toegekend via een overeenkomst/contract of volmacht (en dergelijke autoriteit is beperkt tot wat specifiek wordt toegekend). Een contract is pas geldig als het vrijwillig en opzettelijk wordt aangegaan, met volledige kennis van alle relevante feiten en gevolgen. Het idee dat er “autoriteiten” zijn (omdat ze dat zeggen) is volkomen absurd en pure hersenspoeling!

Menselijke uitvinding

Het doel van Frederick Mann (FM) was om de SlaveSpeak woorden die gebruikt worden door politieke agenten die dwang uitoefenen te ontmaskeren en om uit te leggen waarom alle dwingende systemen/instellingen fraude/oplichting zijn. Als je de FreeSpeak concepten begrijpt die FM heeft gepresenteerd, zal je je een heel nieuw scala aan vrijheidsmogelijkheden realiseren.

Overheid /Regering

Het gebruik van woorden en taal in het algemeen wordt gebruikt als pressiemiddel. Als de overheid u bijvoorbeeld een dwangbevel stuurt met daarin de woorden: “In naam van de Koning”. Overheid betekend in het Latijn vertaald ‘imperium’. De betekenis houdt de volgende woorden in: groot, machtig, keizerrijk, heerschappij, wereldrijk, oppermacht Ook overheid behoort tot de slavespeak vocabulaire:

Volgens de gangbare definitie verwijst “regering” in feite naar “de mensen die het gezag hebben om te regeren”. Heb jij bewust, vrijwillig, gewillig en opzettelijk een contract getekend waarin je iemand autoriteit geeft (de macht om jou te vertellen wat je moet doen en te nemen wat ze willen) over jezelf, je bezittingen en je inkomsten? De mensen die zich voordoen als “regering” zijn in werkelijkheid niets meer dan ordinaire bedriegers, leugenaars, hypocrieten, fraudeurs, dieven, parasieten en moordenaars – ze zijn zeker geen “regering” (dus stop met het verspreiden van hun leugens – stop met ze zo te noemen)! De meeste mensen zijn gedupeerd om te leven in een veronderstelde onderworpen/slaaf-status (aan “overheids”-meesters) die uitgedaagd moet worden. De meeste mensen hallucineren collectief een vrijwillige entiteit die ze “regering” noemen – hun idool, de nieuwe “god” die “gehoorzaamd moet worden” – die zogenaamd dingen doet die mensen niet kunnen.

Als u de inhoud van het rapport heeft gelezen wordt u zichzelf wellicht bewust van de invloed van woorden en taal in het algemeen.

Bron:

  • https://nl.wikipedia.org/wiki/Auctoritas
  • https://buildfreedom.com/
  • https://climateviewer.com/2014/04/06/the-anatomy-of-slavespeak/
  • http://www.strike-the-root.com/slavespeak-part-i