Leestijd: 2 minuten

In Suriname hebben zich de afgelopen 48 uur meerdere ouders met hun kinderen gemeld bij de spoedeisende hulp. Volgens de autoriteiten gaat het om een virus welke koorts, braken en diarree met zich meebrengt met gevaar voor uitdroging. Denk aan de virussen die momenteel rondwaren, zoals het Marburgvirus. Wederom een hersenspinsel, maar goed om bij na te denken.

Wordt in ieder geval vervolgd.

Tevens is er een nieuwe COVID variant ontdekt. Feit is dat al die rondwarende virussen die plotseling wereldwijd opdoemen in het voordeel werken van de WHO om het pandemieverdrag erdoor te drukken.

Als landen toezicht, rapportage en respons (inclusief distributie van alles, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot vaccins) hadden gecoördineerd tijdens de COVID-19-pandemie, zouden veel levens zijn gered. Wat zou er nodig zijn om een ​​dergelijke wereldwijde samenwerking te verzekeren?