Leestijd: < 1 minuut

Onlangs bekeek ik de documentaire: The Lost History Of Earth waarin een aantal aspecten worden benoemd waarvan ik tot dusver nog niet op de hoogte was. Zo word er in de video gesproken over de betrekkelijke “stilte” in bepaalde steden in de periode 1840-1860 en de mogelijke oorzaak daarvan. Nu ben ik (nog) niet overtuigd van alle aspecten die in de video worden benoemd, maar gezien onze corrupte wetenschap en onze herschreven geschiedenis bekijk ik het met grote interesse. Zo zijn de finesse en schoonheid van de gebouwen uit die tijd opmerkelijk te noemen. Opmerkelijk omdat er veel tijd en energie werd besteed aan details. En het is juist de energie die daarin een belangrijke rol leek te spelen. Op een dergelijke wijze wordt er nu niet meer gebouwd. Kinderen lijken ook een grote rol te spelen in dit verhaal, maar gezien onze herschreven geschiedenis zal het een lastige zoektocht worden om achter de waarheid te komen. Dat is overigens ook niet de bedoeling. De kritische geest ontwaken is al genoeg. Wat ik ook wil proberen om het geheel te koppelen aan onze Nederlandse geschiedenis, voor zoverre dat als waarheid kan worden beschouwd.

In deze reeks artikelen wil ik u meenemen in een zoektocht om wat dieper op vraagstukken in te gaan zoals:

  • Hadden vroegere generaties de beschikking over een vrije vorm van energie?
  • Is er of kan er sprake geweest zijn van een menselijke reset?