Leestijd: 2 minuten

Het internet is een valkuil, dat schreef ik al vaker. Men weet precies wat u en mij bezighoudt en waar onze interesses naar uitgaan. Deze interesses worden tevens beïnvloed door externe factoren, maar ook door ons zoekgedrag. Maar goed, als je al anders durft te denken of er een andere mening op nahoudt . Het anders denken dan onze geïndoctrineerde wetenschap is uit den boze, want wij hebben toch niet de kennis die deze “wetenschappers” wel hebben? Tja, je leeft in 2023. Er is de afgelopen eeuw weinig tot niets nieuws uitgevonden, althans wat de mensheid in zijn algemeenheid kan dienen. Nee laten we ons druk maken om een “virus”, wat dat ook moge zijn.. Of nee, de oversterfte of een van de gecreëerde oorlogen, de armoede en ga zo maar door…. De mensheid in zijn geheel is niet geïnteresseerd in zijn ontwikkeling, zich niet willen ontplooien, zich geen vragen stellend, niet willen leven in harmonie en vrede. Niet willen erkennen dat mensen anders zijn… Nee, de oplossing lijkt zo simpel. Door gezamenlijk op te trekken en expertise te delen lossen we alle problemen die we tegenkomen op.

Nee, één groep wil de baas blijven, of zoals zo mooi gezegd in “Lord Of The Rings” :

De wereld is veranderd. Ik voel het in het water. Ik voel het in de aarde. Ik ruik het in de lucht. Veel dat ooit was, is verloren gegaan, want niemand leeft nog die het zich herinnert. Het begon met het smeden van de Grote Ringen. Drie werden gegeven aan de Elfen, onsterfelijk, de wijste en eerlijkste van alle wezens. Zeven aan de Dwergenheren, grote mijnwerkers en ambachtslieden van de berghallen. En negen, negen ringen werden geschonken aan het mensenras, die boven alles naar macht verlangen. Maar zij werden allen bedrogen, want er werd een andere Ring gemaakt. In het land van Mordor, in het vuur van de Doemberg, smeedde de Duistere Heer Sauron in ’t geheim een meesterring, om alle andere te beheersen. En in deze Ring goot hij zijn wreedheid, zijn kwaadaardigheid en zijn wil om alle leven te domineren. Eén Ring om over allen te heersen.

Onze kennis is gebaseerd op de “leugens” van de wetenschap. Dezelfde wetenschap die onze geschiedenis vervalst. De mens is zo dom om te geloven dat overheden en de rest van de poppenkast eromheen er zijn voor u en mij.. De slavernij is en wordt nooit afgeschaft! Wij waren slaven en zullen altijd slaven blijven. Maar………………………………………