Leestijd: 2 minuten

Dat een eventueel dieseltekort wordt veroorzaakt door een tekort, dat is nog maar de vraag. Dat een eventueel tekort wordt veroorzaakt door gestelde klimaatdoelen is waarschijnlijker. De genoemde bedrijven in dit artikel zijn namelijk ook lid van het WEF en daarmee steunen zij ook de door het WEF opgestelde ESG systeem.

Maar goed, wellicht is dit onderdeel van de grote theatershow waarin we ons overigens al eeuwen bevinden. Het zaaien van angst, paniek en onrust is zo langzamerhand dagelijkse kost geworden. De toekomst zal het uitwijzen…..

Of er daadwerkelijk een tekort of schaarste zal ontstaan is nog niet met zekerheid te zeggen. Economische factoren zijn van grote invloed op de vraag. Zo kan voortzetting van de stringente maatregelen in het kader van COVID-19 in China leiden tot een vermindering van de wereldwijde olie- en dieselvraag, maar kan een storing bij een grote raffinaderij leiden tot (tijdelijke)schaarste door de bovengenoemde lage voorraden. Deze onzekerheid maakt het lastig de precieze impact van de sancties te duiden en een voorspelling te doen overschaarste/tekort. De mogelijkheid is echter wel aanwezig, daarom is een goede voorbereiding van belang

De productie van staal, kunstmest, benzine en plastics kost veel energie. Als die energie geleverd wordt via de verbranding van fossiele brandstoffen komt er bij die processen erg veel CO2 vrij. Dat zie je terug als je de grote uitstoters in Nederland op een rij zet. Tata Steel in IJmuiden voert die rij aan, zo blijkt uit cijfers van de Emissieregistratie. Ook duiken er al snel twee raffinaderijen op, en de kunstmestfabriek van Yara in het Zeeuwse Sluiskil. Verder kom je de nodige elektriciteitscentrales tegen, hoofdzakelijk kolencentrales.

Wat opvalt als je in de cijfers duikt, is dat sommige fabrieken in 2020 niet mínder, maar méér CO2 uitstoten dan in 1990, het ijkjaar voor klimaatbeleid. De kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil is er een voorbeeld van, net als de raffinaderij van Esso in Rotterdam. Fabrieken als Tata Steel en de Shell-raffinaderij in de Europoort hebben hun CO2-uitstoot sinds 1990 slechts heel gering verminderd.

Bron : De grote vervuilers in beeld

Als men een schaarste wil, dan creëert men dit. De grote spelers die genoemd worden in dit artikel zijn toevalligerwijs ook lid van het WEF. Uiteraard betreft dit een toeval.