De geschiedenis herhaalt zich?

Leestijd: 2 minuten

En wederom heb ik me kunnen behoeden voor de fout om een diepgaand artikel te publiceren aangaande onze geschiedenis. Dat neemt overigens niet weg dat er zich in de ‘ bekende versie’ van onze geschiedenis een aantal opmerkelijke gebeurtenissen hebben afgespeeld. Door de geschiedenis te onderzoeken kun je wellicht actuele dingen plaatsen zoals de ontstane welvaart, de mensen, maar ook bijvoorbeeld over het klimaat van een bepaalde periode. Zo vond ik op Stolen History.net een interessant artikel over ‘Nederland in de kleine ijstijd’. Een periode van relatieve kou, waarin oogsten mislukten en er vele opstanden waren. Maar ook een periode die samenviel met de ‘Gouden Eeuw’. Interessant, dat zeker. Maar ja, hoe echt is onze geschiedenis….

De actualiteit

Plots wordt mijn aandacht getrokken door een voorbijkomende tractor en ben ik me ineens weer bewust van het heden. Zo snel gaat dat tijdreizen. Zo zit je nog in de 17e eeuw en in een fractie van een seconde bevind je je 4 eeuwen verder. In de gecontroleerde media heeft men het uitgebreid over de boerenacties. Zo zie je maar weer hoe snel de hersenen een koppeling maken door iets te zien.

We reizen even weer terug in de tijd.

In het ene rijk na het andere gaven de zieken en hongerigen de regeringen de schuld van hun ellende. 
Als gevolg daarvan bracht het koudste stuk van de Kleine IJstijd een ongekende golf van opstanden en burgeroorlogen met zich mee. Zowel rebellen- als staatslegers riepen landarbeiders in die zich bij vluchtelingen voegden bij het verspreiden van ziekten. Uiteindelijk stierven er miljoenen.

Maar opmerkelijk genoeg beleefden de inwoners van de Nederlandse Republiek – de voorloper van het huidige Nederland – een  gouden eeuw die perfect samenviel met de koudste eeuw van de Kleine IJstijd. 
Op de een of andere manier ontstond een land met een kleine bevolking als een grote mogendheid, met een marine die van overwinning naar overwinning ging en een commerciële vloot die alle andere in de schaduw stelde.

De Nederlandse Republiek was een vreemde eend in de bijt in de wereld van de 17e eeuw.

Onrust

Ook nu is er wereldwijd onrust. Er is tevens sprake van zich verspreidende ziektes en ook is er sprake van oversterfte. Oké, er is dus blijkbaar gedurende bijna 4 eeuwen niet veel verandert wat dat betreft. Nee hoor ik mensen zeggen, op technologisch gebied zijn we er flink op vooruit gegaan. En dat klopt zeer zeker. Echter, Jean Nicolas de Parival een Fransman die in de 17e eeuw in Nederland doorbracht schreef het volgende:

Dit is de verschrikkelijke eeuw waarover de Schrift zo duidelijk spreekt. 
Het is de ijzertijd, die alle dingen breekt en onderwerpt. 
De zeven engelen hebben hun flesjes over de aarde geleegd, en ze bevatten godslastering, terreur, bloedbaden, onrecht, verraad. 

We hebben gezien en zien nog steeds hoe rijk tegen rijk opkomt, natie tegen natie, plagen, hongersnoden, aardbevingen, verschrikkelijke overstromingen, tekenen in de zon en de maan en de sterren
het lijden van naties door stormen en donderende golven.​

– Jean Nicolas de Parival, De geschiedenis van 
deze ijzertijd * ,
 hoofdstuk 1 (Londen, 1656 )

Dus tja, wat is er echt verandert.