Het echte probleem is geld!

Leestijd: 10 minuten

Zo’n 200 demonstranten op de been in Emmen uit onvrede over coronabeleid‘, kopte RTV Drenthe gisterenavond kort na de gehouden fakkeltocht die door de wijk Angelslo werd gelopen. Er werd zoals in datzelfde artikel is te lezen rekening gehouden met mogelijk 1000 demonstranten, mede door een oproep van de actiegroep Nederland In Verzet. Uiteindelijk bleef de omvang beperkt tot de gebruikelijke groep.

Tijdens de wandeltocht viel het me op dat er veel mensen voor het raam stonden of even uit huis kwamen. Wellicht kwamen ze af op het lawaai of doordat ze middels verschillende kanalen erover hadden gehoord. Het is natuurlijk leuk om aapjes te kijken of om te kijken wie er bij dat groepje wappies uit Emmen hoort. Er zijn natuurlijk altijd redenen om niet mee te kunnen lopen, dat even daargelaten. Het feit is wel, dat als we iets willen ,we meer mensen op de been moeten krijgen. En laat nou daar de discussie over gaan die ik kort na de fakkeltocht via Twitter had met wat later bleek een collega uit het onderwijsveld.

Ik ben altijd erg teleurgesteld in de mens als ik dit soort berichten voorbij zie komen en kan mij moeilijk bedwingen om hierop dan niet te reageren. Wat ik niet wist is dat deze beste man zelf al diverse malen een poging had gedaan om de massa op de been te krijgen en dat dit niet naar tevredenheid was verlopen. Dat is uiteraard teleurstellend, mede omdat je middels de verschillende social media kanalen het gevoel hebt dat de groep erg groot is. In ieder geval groter dan de reguliere media ons willen voordoen.

Bedankt

Met de reactie hierboven ‘slaat deze man uiteraard de spijker op z’n kop’. Het klopt inderdaad dat ik mijn artikelen en reacties op de verschillende social media kanalen schrijf onder een pseudoniem. Dat is echter niet omdat ik mij ergens achter wil verschuilen of omdat ik mij wil voordoen als een ander persoon. Ik ben als persoon aanwezig tijdens deze fakkeltochten en wil dan rustig in gesprek gaan met een ieder die dat maar wil om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Dat en laten zien waar de groep voor staat is volgens mij ook de essentie van een dergelijke tocht.

Ik wil de man middels dit artikel bedanken voor zijn reactie. Het heeft mij namelijk aan het denken gezet over wat mensen tegenhoud om voor hun mening uit te komen. Ik ken namelijk in mijn omgeving een aantal mensen die geen prik willen hebben en fel tegen de huidige maatregelen zijn. Deze mensen waren echter niet aanwezig tijdens de tocht van gisteren of die van vorige week. Waar zijn dan al die wakker mensen?

Confronterend

Zo ken ik iemand uit de kapperswereld die wel een mondkapje draagt omdat men bang is voor boetes en voor de reacties van klanten. Tevens vragen klanten naar de vaccinatiestatus en geven hun ongezouten mening over niet gevaccineerden. Dat laatste hoor je in elke branche. Collega’s waar je jaren mee heb samengewerkt die tijdens de schaft of pauze niet meer naast je willen zitten omdat je niet gevaccineerd bent. Of omdat je een andere mening hebt. Dat zijn veelal dezelfde mensen die voor dit hele coronageneuzel je een topper vonden als je ondanks dat je niet lekker was toch op je werk kwam opdagen. Met andere woorden:

Kop d’r veur

Diezelfde collega’s vinden het nu een risico als je met een loopneus op het werk komt of aangeeft je niet lekker te voelen. Je bent onverantwoord als je dit niet aangeeft. Tja, zo snel kan het gaan. Dat dit alles gevoed wordt vanuit de media en de overheid wil men blijkbaar niet zien. Het is ook confronterend om op een andere manier naar de informatie te kijken die je wordt aangereikt. Het kan soms leiden tot vervelende en confronterende conclusies welke soms niet overeenkomen met hoe je tot dusver over de dingen dacht.

Vertrouwen

Een privé of zakelijke relatie is de basis van vertrouwen. Althans, zo zou dat moeten zijn. In eerlijkheid over allerlei zaken spreken en het vertrouwen hebben dat daar niet met anderen over wordt gesproken. In deze ‘stille oorlog‘, want zo zie ik het, zijn veel relaties en vriendschappen stuk gegaan. Veelal omdat men een andere mening heeft en omdat men zich laat leiden door angst aangepraat door onze overheid, denktanks en de media. Deze angst is de hoofdoorzaak van alle ellende en de tweedeling die er nu is. Men begrijpt elkaar niet meer en staan ook niet meer open voor een dialoog.

Werknemers

Maar dit is niet alles, er speelt meer. Vrijwel alle werkgevers zijn lid van een of andere organisatie die de belangen behartigd van de sector waarin ze werken. Van onderwijs tot chemie, alles! Zoals ik reeds eerder schreef zou je zeggen dat deze organisaties er voor de bedrijven zijn. En daar lijkt iets mis te gaan. Deze organisaties vormen namelijk het directe lijntje met de danktanks van de overheid. Het is voor de overheid dus erg simpel om het bedrijfsleven en daarmee de werknemers aan het lijntje te houden en onder druk te zetten om zich aan de maatregelen te houden. Men hoeft zich niet druk te maken om opstandige werkgevers, want houd je je niet aan de gestelde maatregelen dan heb je geen opdrachten en dus geen inkomsten. Een voorbeeld van de ‘rings within rings’ aanpak. De werkgever voert op zijn beurt de maatregelen in zijn bedrijf in en de werknemer staat met de rug tegen de muur. Geen QR, geen vaccinatie, dan ontslag en geen inkomen. Overigens zullen er ook werkgevers zijn die met de rug tegen de muur staan. Ook zij hebben geen keus.

Bewustwording

Hebben wij echt geen keus? Als we als doel hebben om in vrijheid te leven, dan is er altijd een keus. Met bovenstaande uitgelegd als oorzaken is het belangrijk om te weten welke agenda’s erachter zitten en hoe deze verschillende agenda’s met elkaar verbonden zijn, met maar één collectief doel namelijk, totale controle over u en mij. Wellicht haakt u hier af en denkt u, dit gaat mij te ver. Ik snap dat, ik dacht dat eerst ook. Maar wees gerust, als u de tijd en moeite neemt om de puzzelstukjes op de juiste plek te leggen, dan ziet u de verbanden en het uiteindelijke doel wat daarmee samenhangt. En ik, maar wellicht ook anderen die meelopen voor hun vrijheid kunnen u daarbij helpen.

Want als je zegt niet gevaccineerd te zijn en je menig daarover geeft, ben je ‘onverantwoordelijk’.

Maar goed, een eigen mening hebben is een ding, dit ook nog openlijk te uiten is van een heel andere orde. De discussie omtrent Corona kent u wellicht allemaal en gaat steeds over hetzelfde. Daarom houden steeds meer mensen zich stil omtrent dit onderwerp en laten anderen het woord voeren. Want als je zegt niet gevaccineerd te zijn en je menig daarover geeft ben je ‘onverantwoordelijk’. En dit alles wordt gevoed door de overheid, denktanks, de media en zogenaamde wetenschappers.

Het is werkelijk bizar om te zien hoe onze maatschappij in twee jaar tijd is veranderd, hoor ik mensen vaak zeggen.

Het is werkelijk bizar om te zien hoe onze maatschappij in twee jaar tijd is veranderd, hoor ik mensen vaak zeggen. Maar stop even, is dat wel zo? Gedeeltelijk wel, mensen waarvan je het niet had verwacht geloven slaafs in het narratief wat ons wordt voorgeschoteld en stellen geen enkele kritische vraag hierover. Bovenal staan ze niet open voor een dialoog en geloven alleen in datgene wat ze lezen, zien en horen.

Ik heb zogenaamde hele slimme mensen, hele domme dingen horen zeggen

Geld is vrijheid?

Als ik mensen vraag waar geld vandaan komt, dan pas kom je erachter dat het historisch besef over hoe ons geldstelsel werkt en in elkaar zit heel laag is. Men heeft over het algemeen geen idee. Denkt u nu werkelijk dat Klaas Knot van de Nederlandse Bank u dat in alle eerlijkheid gaat vertellen? Helaas, dat moet u toch echt zelf uitzoeken, ook al zou het alleen maar zijn voor uw eigen begripsvorming. Het is namelijk erg belangrijk dat u dit start met dit puzzelstukje. Als u dit puzzelstukje begrijpt en hierop voortborduurt begrijpt u pas echt hoe onze ingerichte maatschappij al eeuwenlang stand kan houden. Door de technologische ontwikkelingen van de laatste decennia is het proces in een stroomversnelling gekomen en heeft ons gebracht tot waar we nu staan.

Geld is macht

Geld en dus salaris is voor de meeste mensen de reden om niet uit te komen voor hun mening. Dit omdat men bang is voor discussies en het verlies van werk en daarmee inkomen. Dat gezegd hebbende komen we opnieuw uit bij het eerst te leggen puzzelstukje ‘geld’. In deze video wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe onze wereld wordt beheerst door een aantal financiële instellingen en de families die deze instellingen beheren. In deze video wordt uitgelegd hoe deze families hun rijkdom hebben vergaard en hoe ze daarmee nog steeds hun invloed uitoefenen over de gehele wereld. Dit zou basiskennis moeten zijn. Waarom wordt hier in het onderwijs bijvoorbeeld niet over gesproken? Dat is toch op z’n minst gezegd vreemd en verklaart waarom er zo weinig kennis is over de herkomst van geld en zijn rol in onze (her)schreven geschiedenis. Zoals ik reeds eerder schreef zijn er wereldwijd historici en economen die deze kennis wel hebben. Zij lijken echter een pact met de ‘duivel’ = rijke families te hebben gesloten om onze echte afkomst en geschiedenis te verbloemen. Onze geschiedenis is keurig ingedeeld in tijdvakken en loopt vloeiend in elkaar over. Niemand die ook maar iets in twijfel trekt of een kritisch vraag hierover stelt.

Geld is de sleutel

Tja, zoals ik gisteren al schreef lijken we te leven we in een soort ‘loop’. Als we wat verder inzoomen in die ‘loop’ dan kun je voorstellen dat wij ons als individuen in het midden van deze ‘loop’ bevinden. Daaromheen de dingen waar we mee te maken hebben of we nu willen of niet. Hoe kunnen we de barrières van deze ‘loop’ doorbreken om onze afgenomen vrijheden weer terug te nemen. En dan heb ik het niet alleen over de afgenomen vrijheden van de afgelopen twee jaar. Ik heb het over de afgenomen vrijheden van de afgelopen tweehonderd jaar die ervoor hebben gezorgd dat we in de dwangbuismaatschappij leven zoals dit nu het geval is. Of zoals ik gisteren schreef ‘Stap in en geniet van een volledig verzorgde reis naar………‘.

Geld speelt een bepalende rol in ons leven, daar hebben wij niet zelf voor gekozen. Dat is zonder overleg geïntroduceerd met als doel, macht. En het is dat wat de kern is van ons probleem, want macht is niet genoeg. Men wil totale controle over alles en iedereen. De marionetten die hierin meegaan worden beloond met privileges die voor u en mij niet zijn weggelegd. Ook worden zij voortdurend onder druk gezet waarbij geen middel wordt geschuwd. Zij zorgen ervoor dat we in de ‘loop’ blijven. Tevens zorgen zij ervoor dat wij zo weinig mogelijk begrijpen over datgene wat er om ons heen allemaal gebeurt en proberen zoveel mogelijk chaos te veroorzaken die de tweedeling verder versterken. Dat is ook één van de redenen dat er in de politiek zoveel mensen worden vervangen of een functie elders krijgen, meestal in het bedrijfsleven. En de tijd die wij nodig zijn om alle puzzelstukjes op de juiste plek te leggen wordt gebruikt om verder chaos te veroorzaken.

Loonslaven van de elite

Wij zijn de loonslaven van de elite. De elite, de rijke families, de mensen die vrijwel nooit op de voorgrond treden, maar de touwtjes stevig in de handen hebben. En als ze op de voorgrond treden is het met een dikke middelvinger naar de bevolking. Wij zorgen er met elkaar zelf voor dat de ‘loop’ in stand blijft. Uiteraard wordt dit mede veroorzaakt door het gebrek aan historische kennis, maar ook omdat er geen alternatief is. Want als we met elkaar als massa opstaan, onze vrijheden terug claimen en de door barrières van de ‘loop’ breken, wat dan? Dan is het zaak om onze maatschappij opnieuw in te richten. De elite voelde zich destijds geroepen om hierin het voortouw te nemen en heeft zich gedurende de jaren steeds meer toegeëigend.

Wij als mens hebben meer in onze mars dan we nu kunnen laten zien. We worden beperkt in onze kennis en begrip van alles om ons heen. Dat gebeurt bewust. Bewust zodat we de ware oorzaak van de zogenaamde crisis waarin we ons nu bevinden niet zien en we niet gezamenlijk een vuist kunnen maken tegen deze tirannie, want dat is het.

En daarmee komen we bij het begin van dit artikel. Bizar eigenlijk, wat een simpele reactie van iemand op Twitter bij iemand los kan maken. Want wat kunnen we doen om echt iets te veranderen.

Als we kijken naar de demonstratie van afgelopen zondag dan kunnen we concluderen dat een grote mensenmassa een makkelijk doelwit vormt. Ook werden mensen die in bussen op weg waren onderweg tegengehouden en konden dus niet deelnemen. Een makkelijk doelwit dus. Tevens is de afstand voor velen van ons gewoonweg te ver. Toch kunnen we samen een massa, een collectief vormen door het misschien anders vorm te geven en te organiseren.

Zoek bijvoorbeeld een centrale plek, in de buitenlucht en in je omgeving waar mensen elkaar kunnen opzoeken. Woon je in een wat kleiner dorp, sluit je dan aan bij een naastgelegen dorp dat wat groter is. Maar, zoek elkaar op, maak contacten en wissel ervaringen en kennis uit. Je hoeft geen mensen te overtuigen, mensen die komen, laten blijken dat ze openstaan voor een andere mening en willen juist in gesprek. Versplintert over het land kunnen we toch een eenheid vormen. Upload filmpjes of foto’s van je initiatieven en laat je zien en horen. Ik denk dat we af moeten van die vooraankondigingen. Zoals in het begin van dit artikel al is te lezen ging met tijdens de fakkeltocht in Emmen uit van duizend demonstranten. Tja, en dat is wel serieus natuurlijk. Dan moet er extra politie worden ingezet en krijgen we taferelen als op de demonstratie in Amsterdam? En alleen omdat we opkomen voor onze vrijheden en die van onze kinderen en toekomstige generaties? Zijn we dan zo laag gezonken? Ja, inderdaad, zo laag zijn we gezonken!

Ik begrijp de mensen die niet zo houden van dit soort acties, maar we hebben geen keus. Als we niets doen verandert er ook niets. Verzamel uw moed en weet dat u er niet alleen in staat. Laat anderen weten hoe u erin staat en zoek elkaar op! Het is geen tijd voor tweedeling, maar voor samenwerking. gevaccineerd of niet, dat is en blijft u keuze, maar is ook niet het probleem. Het ware probleem is de ingerichte maatschappij of ‘loop’ zoals ik het noem! Van elkaar kunnen we leren. De één is wat kennis betreft al verder dan de ander, maar gezamenlijk doel moet zijn om elkaar een luisterend oor te bieden.

Mocht u als lezer andere initiatieven hebben, dan hoor ik, maar wellicht andere lezers ook, dat graag natuurlijk.

Reageren op dit bericht mag middels een tweet en wordt erg gewaardeerd.

bronnen:

  • https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/177008/Zo-n-200-demonstranten-op-de-been-in-Emmen-uit-onvrede-over-coronabeleid
  • https://rokfin.com/post/56450
  • https://www.ad.nl/binnenland/familie-rothschild-akkoord-nederland-mag-schilderij-rembrandt-voor-175-miljoen-kopen~ae4324c0/