De mens leert het nooit…

Leestijd: 2 minuten

Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee om een artikel te schrijven over een artikel. Waarom zou je de propeganda in de mainstream nog meer willen promoten. Het is al te idioot voor woorden dat men meewerkt aan opnieuw de ondergang van een generatie of generaties. Opnieuw, want de mens zal nooit leren omgaan met zijn eigen soort. Voor zoverre we onze ge -of herschreven(u mag kiezen) historie mogen geloven is het ook nooit anders geweest. We bedriegen,mishandelen en doden ons eigen soort ten gunste van wat eigenlijk, maar voornamelijk voor wie?

De mens is blind voor macht en rijkdom. Ze hebben er alles voor over, zelfs het doden van hun eigen soort. De mens wil zich graag laten leiden zodat men zelf niet meer hoeft na te denken. Gewoon orders uitvoeren en het gezonde verstand uitschakelen. Door de “rings within rings” waarover ik in een vorig artikel schreef worden de diverse taken verdeeld over meerdere functies zodat het algehele doel niet zichtbaar is, behalve voor degene in de kern van de cirkel. Een vernuftige manier om mensen dom te houden. Door ze per functie extra privileges en macht te geven voelen ze zich belangrijk en voelen ze zich verheven boven andere functies en personen.

Corrupte wetenschap

Ik vind de wetenschap facinerend en ervan overtuigd dat de mens meer potentie in zich heeft dan het nu laat zien. Dat we verborgen krachten in ons hebben om alle problemen te overwinnen, mits we samenwerken. Daar ligt nu juist het probleem, de gunfactor is bedroevend laag en corruptie ligt op de loer. Volgens de geschiedenis zijn we geĆ«valueerd van jagers tot boeren tot……. wat eigenlijk? Mede door de creatie van een financieel systeem zijn we geworden tot wat we nu zijn en dreigt totale controle. Nee, de mens mag echt trots zijn op wat ze nu hebben bereikt. Een wereld die in brand staat, in staat van oorlog en de reden? We moeten ons kapotschamen voor volgende generaties, als die er nog gaan komen.

Macht en rijkdom hebben woor mij een andere betekenis, hopelijk voor u ook. Laten we de handen ineen slaan en laat zien dat de mens nog steeds leert van zijn fouten. Laten we ervoor zorgen dat wat er echt belangrijk is weer belangrijk wordt.

Geld en rijkdom zijn middelen om iets af te dwingen, liefde en geluk zijn dit ook.