Een duwtje in de goede richting

Leestijd: 3 minuten

Onlangs gebruikte een spreker tijdens een “Docters for Covid Ethics Symposium”, de termen “nudging” en “applied (toegepast)behavioural science(gedragswetenschap)”. Wat houden deze termen eigenlijk in en hoe ‘kunnen‘ deze in relatie staan tot de huidige situatie waarin we ons nu bevinden. Ik bendadruk ‘kunnen‘, omdat zoals u wellicht weet, tegenwoordig niets meer met zekerheid is te zeggen. Kijken we echter naar de voortdurende propaganda van onze overheid, haar instanties en de media dan lijkt de link snel gelegd. Vooral als we zien en lezen dat de globale overheden maar al te graag gebruik willen maken van deze manieren van gedragsbeïnvloeding, want daar gaat het om.

Het beïnvloeden of het geven van een duwtje in de “juiste of gewenste “richting of is er toch sprake van manipulatie.

Manipulatie is een vorm van beïnvloeding waarbij misleidende methoden gebruikt worden om een ander te overtuigen om tot een bepaalde perceptie of handeling te komen. De grens tussen manipulatie en normale beïnvloeding is moeilijk te trekken, vooral de twee uitersten zijn herkenbaar. Een manipulator manipuleert om voordeel te krijgen en gaat vaak plannend te werk om het doel te bereiken.

Dus wanneer is er sprake is van manipulatie en/of normale beïnvloeding? Volgens de omschrijving hierboven gaat een manipulator plannend te werk om een doel te bereiken.

bron: wikipedia

In een artikel op de website van de WHO getiteld: ” Vaccine acceptence is the next hurdle” worden een aantal stappen genoemd die het makkelijker moeten maken om mensen over de streep te trekken. In een rapport van de WHO’S Technical Advisory Group(TAG) wordt dit verder in detail uitgelegd.

Een stimulerende omgeving, sociale invloeden en motivatie.

In de verdere zoektocht naar informatie kwam ik een video tegen van Dr Suzanne Humphries. Ik raad u aan om de 4 delen te bekijken en u daarna een mening te vormen omtrent vaccineren. Zo refereert ze rond 8:08 aan dit artikel. Hierin geeft voormalig USA secretary of Health and Human services Kathleen Sebelius in een interview het volgende antwoord op de vraag wat eraan gedaan kan worden aan de deinformatie btereffende vaccins.

Ze geeft hierin aan dat er groepen zijn die ondanks allerlei wetenschappelijk bewijs toch tegen vaccineren zijn en de werking ervan in twijfel trekken. Om deze groep niet teveel aandacht te geven of om de discussie uit de weg te gaan heeft men de media verzocht dit niet mee te nemen in het verhaal. Wel werd verzocht om juist de veiligheid van de vaccins aan te geven.

Het is eigenlijk dezelfde situatie waarin we ons nu bevinden. Een steeds grotere groep wetenschappers en experts stellen zich kritisch op omtrent het gebruik van vaccins, maar ook over de genomen economische redenen en maatregelen. Maar een kritische noot is vrijwel niet te vinden in de mainstreammedia en een discussie is niet meer mogelijk.

Bronnen:

Doctors for Covid Ethics Symposium – Session 1: The False Pandemic

Doctors for Covid Ethics Symposium – Session 2: The Going Direct Reset

Mark Rutte is nudging you

The Behavioural Insights Team (BIT), UK.

Nudge to action: Behavioural science for sustainability

Nudging out the coronavirus with behavioral economics

Applying behavioural science to COVID-19

TERUGKIJKEN KNAW-WEBINAR: DRAAGVLAK VOOR VACCINATIE

Waarom wel of niet naleven van de gedragsregels?

Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines: WHO technical advisory group on behavioural insights and sciences for health, meeting report, 15 October 2020

Radiospot: Coronavaccin

Coronavaccinatie: communicatiemiddelen

Toolkits communicatie coronavaccinatie

How Do You Change An Anti-Vaccine Parent’s Mind? Scare The Crap Out Of Them

Dr. Paul Offit: ‘Journalism Jail’ For Faulty Medical Reporting

H1N1: A Report Card on the Swine Flu Pandemic of 2009-2010

Het Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) is een samenwerkingsverband van alle ministeries op het gebied van gedragswetenschappen

Rapport McKinsey

The CVI Strategic Plan : managing opportunity and change : a vision of vaccination for the 21st century / Children’s Vaccine Initiative