De waarheid ligt in het midden deel 2

Leestijd: 3 minuten

Ik raad u aan om het document van de VVD eens in te zien. Het wordt u dan waarschijnlijk een stuk duidelijker dat er heel veel andere belangen spelen. Hieronder een drietal passages die een verklaring zouden kunnen zijn voor het beleid van onze regering. Ik zeg erbij, zou kunnen. Hoe ik dat bedoel leest u onderaan de passages, want er speelt nog meer.

De ambities van de Chinese Communistische Partij (CPC) zijn neergelegd in officiële visies en documenten: China 2025 gaat om het verkrijgen van een dominante marktpositie in tien domeinen, waaronder kunstmatige intelligentie,robotica en autonome voortuigen. China 2035 beoogt dat China innovatie-leider wordt in alle geavanceerde technologieën. China 2049 markeert het honderd jarig bestaan van de Volksrepubliek China. Volgens President Xi Jinping moet China dan in alles op nummer 1 staan.

Door gebruik te maken van kwetsbaarheden van landen, regels en internationale instituties probeert China op politiek, militair en economisch vlak haar overwicht op te leggen aan anderen. Dit uit zich onder meer in ongelijkwaardige markttoegang en dumpingpraktijken, het creëren van schuldoverladen staten, het zaaien van verdeeldheid in Europa, agressieve spionageprogramma’s, militarisering van de Zuid-Chinese Zee, en grote politieke sensitiviteit ten aanzien van critici van Chinees beleid. Bovendien ontstaat een enorme machtsconcentratie doordat Chinese bedrijven nauwelijks op afstand van de staat staan, en zij dus kunnen gelden als verlengstuk van de CPC.

Belt and Road

Door middel van het Belt and Road Initiative (BRI) worden in veel landen in Afrika en Azië, maar ook in Midden- en Zuid-Amerika en zelfs in Europa, fysieke en digitale infrastructuurprojecten aangelegd. Deze door Chinese ondernemingen uitgevoerde projecten worden grotendeels betaald met schuldbekentenissen aan China. Veel ontvangende landen worden zo financieel en politiek afhankelijk van
Beijing. Met name in Afrika slaagt China er in Europa te verdringen,2 maar ook in onder meer Griekenland, Kroatië en Portugal is er al veel gebeurd. Een groot risico is
dat ook Italië en wellicht andere EU-lidstaten zich overgeven aan Chinese schuldeisers. Daarnaast kan China door middel van het ‘16+1 overleg’ tussen China en 3 voormalig communistische Centraal- en Oost-Europese landen bijdragen aan het verdelen van Europa. Grote EU lidstaten dragen hier ook aan bij door zelf de 4 voorkeur te geven aan bilaterale politieke contacten boven EU-brede initiatieven. Hier dient wel bij te worden aangetekend dat de invloed van China in de Oost Europese landen een (positief) bijeffect lijkt te hebben in die zin dat dit ten koste lijkt te gaan van de Russische invloed in een aantal van deze landen.

Enerzijds heeft men vanuit de regering commentaar op deze ‘Belt and Road’ constructie, maar ziet ook kansen voor het bedrijfsleven. En dat bedoelde ik met politiek en twee kanten van het verhaal. Want reken maar dat het tijdens de handelsmissie van 2018 gezellig was.

Huawei /5G

Wereldwijd doet Huawei een poging zijn 5G netwerk uit te rollen. Door sommige landen is Huawei echter uitgesloten van deelname vanwege het vermoedden dat men zo (gevoelige) informatie kan doorspelen naar China.Op deze site vindt u een overzicht welke landen dat zijn. In ons land is KPN inmiddels al wel begonnen met het installeren van deze Huawei antennes. Het ziet er naar uit dat ook Duitsland Huawei niet gaat uitsluiten. In het Verenigd Koninkrijk heeft Boris Johnson wat dat betreft een ommezwaai gemaakt en heeft kenbaar gemaakt na te denken over uitsluiting van deelname. Het zou mij echter niet verbazen dat Johnson onder druk van China alsnog anders besluit.

Amerika heeft tevens gewaarschuwd voor de gevaren om Huawei deel te laten nemen aan het uitrollen van 5G netwerken.

Conclusie

Zoals u wellicht zelf heeft opgemerkt is de rol en invloed van China op Europa en de rest van de wereld enorm. Ik denk dat China een enorme invloed heeft op de plannen die het World Economic Forum nu en op termijn gaan uitrollen. De politiek lijkt zich in een spagaat te bevinden waarin van boven enorm veel druk wordt opgelegd. Dit om een doel te bereiken en anderzijds het volk in toom moet houden.

En wat is dan dat doel? Mondkapjes dragen en ons dwingende maatregelen opleggen waarin onze vrijheden steeds meer worden beperkt?

Wellicht speelt er nog meer dan ik u in deze twee artikelen heb proberen te schetsen, maar ik denk dat we er niet ver vanaf zitten.