(Non)-Fictie 2. De (non)-fictie bibliotheek

Leestijd: 3 minuten

De wereld is zoals ik deze ervaar. Nieuwsgierigheid staat daarin centraal, jezelf vragen stellen. In de wereld waarin jullie leven lijkt dat minder belangrijk. Wat er in de media wordt verteld is immers de waarheid, waarom dan nog verder zoeken. Als er al een tegengeluid klinkt, dan moet men deze bron goed bestuderen en onderzoeken. De (non)-fictie bibliotheek die jullie internet noemen is daarin uiteraard een gave, maar ook een gevaar. De mix van non- fictie en fictie maakt het moeilijk om uit te maken wat waar en niet waar is.

Betalen voor gegeven data

Het internet is een fuik die met zorg is opgezet. Eerst is gezorgd dat de mens verslaafd werd aan de smartphone. Vervolgens was het gebruik van (mobiele) data simpel te integreren. Men heeft geen privacy meer, men weet alles over de persoon in kwestie. In uw wereld praat men over geld, iets wat ik tot op heden niet kende. Het verbaast mij ten zeerste dat u dit accepteert. Geld zorgt voor verdeeldheid in alles. Het fictieve idee van de waarde van geld stopt op het moment dat het massaal genegeerd wordt, zo simpel is het. In uw digitale wereld wordt alles voor uw bepaald en dat met medewerking van uzelf. U geeft de data die nodig is om maatwerk te bieden en u betaalt er ook nog voor.

Eindbestemming

De zoektocht naar waarheid in de (non) -fictie bibliotheek is een lastige zo niet onmogelijke opgave. Kritische noten worden immers verwijderd en fictie vermengd met non-fictie. De mens wordt meegezogen in een geleid projectiel met een duidelijke eindbestemming. Niet iedereen haalt de eindbestemming, maar dat is ook niet de bedoeling! Men zorgt voor zoveel mogelijk verdeeldheid en chaos.

In de ervaringen die ik tot op heden heb opgedaan, heb ik mijzelf afgevraagd hoe het kan dat de mens bewustzijn zo is gemanipuleerd. Komt het omdat men opgroeit in een zorgvuldig opgetuigd systeem met allerlei beperkingen die voorkomen dat men zich ontwikkelt? Maar er is meer nodig. Eendracht, gelijkgestemdheid, maar de privileges die het systeem biedt zijn niet te weerstaan door sommigen. Dus houdt het stand.

Zoektocht

Er bestaat nog steeds de mens die zijn zoektocht naar zijn afkomst niet uit het oog heeft verloren. Dit ondanks het systeem waarin het leeft waarin het van vele fronten wordt tegengewerkt. Toch geeft dit systeem soms een glimp van wat werkelijk is, een hint. Veelal gebeurt dit in films of series die men bekijkt, maar dit valt de mens zonder enige voorkennis niet op. Soms is het iets visueels en soms is het iets wat wordt gezegd.

The Ring passed to Isildur, who had this one chance to destroy evil forever, but the hearts of men are easily corrupted. And the ring of power has a will of its own. It betrayed Isildur, to his death. And some things that should not have been forgotten were lost. History became legend. Legend became myth

De bovenstaande quote zegt meerdere dingen. Dat de harten van de mens makkelijk zijn te corrupteren. Dat is een bevestiging, de mens is makkelijk te beïnvloeden. Het zegt echter ook iets over de geschiedenis. Dingen die niet vergeten zouden moeten worden, werden vergeten. Historische gebeurtenissen werden legendes. Legendes werden mythes. Generaties mensen zijn gecorrupteerd en opgegroeid in een systeem waarin men steeds verder af kwam staan van de echte afkomst en geschiedenis.

Gelukkig is er het internet, een opgetuigd systeem waarin de mens kan zoeken naar fictie of (non) fictie van wat waar en/of niet waar is. Het wordt daarin ondersteund door (sociale) media en factcheckers die onderdeel uitmaken van datzelfde genoemde systeem. De mens die er een andere overtuiging op nahoud wordt echter steeds meer buitengesloten. Corruptie zit diep verankerd in de generaties mensen.