Leestijd: 3 minuten

In de komende serie artikelen probeer ik zo goed mogelijk uit te leggen en vertalen wat de kern is van het boek. Vergeeft u mij de eventuele vertalingsfouten, ik ben geen expert, maar probeer u echter een idee te geven wat er in het boek wordt beschreven. Per hoofdstuk probeer ik de belangrijkste dingen eruit te lichten.

https://www.youtube.com/watch?v=HeMsaN6xjAQ

Geschreven door Klaus Schwab in juni 2020

Introductie

Het is een voor ons bepalende moment. We zullen jarenlang te maken hebben met de gevolgen die veroorzaakt zijn door de pandemie .Er zullen veel dingen veranderen en nooit meer hetzelfde zijn of worden.

De situatie brengt economische ontwrichting van monumentale proporties met zich mee en zal op meerdere fronten waaronder de politiek, geopolitiek, sociaal en klimaat zorgen voor een gevaarlijke en volatile periode. Tevens zal de technologie zich steeds meer uitbreiden in onze levens.

Geen enkele bedrijfstak of bedrijf wordt gespaard voor de impact hiervan
. Miljoenen bedrijven dreigen te verdwijnen en veel industrieën worden geconfronteerd met een onzekere toekomst, slechts enkelen zullen overleven.

Voor velen van ons is ons dagelijks leven zoals we dat kennen in een razend tempo verandert. Maar deze crisis zorgt ook voor meer zelfbewustzijn waardoor we beter voorbereid kunnen zijn op de transformatie die ons te wachten staat. We kunnen leren van de fouten die we in het verleden gemaakt hebben zoals. gebrek aan eerlijkheid, samenwerking, mondiaal bestuur en leiderschap. Fouten die nu meer dan ooit bloot zijn komen te liggen. Mensen voelen dat de tijd van heruitvinden nu is aangebroken waardoor een nieuw ingerichte wereld zal ontstaan. Het is aan ons om de contouren ervan zich voor te stellen en te tekenen.

Velen van ons denken na wanneer de zaken weer normaal zullen worden. De korte reactie is: nooit.

Niets zal ooit ooit terugkeren naar zoals het was voor de pandemie.

De coronavirus pandemie markeert een fundamenteel keerpunt in ons mondiale traject.

Sommige analisten noemen het een grote bifurcatie(tweedeling/splitsing), anderen verwijzen naar een diepe crisis van “Bijbelse” proporties, maar de essentie blijft hetzelfde. De wereld zoals wij die kenden in de eerste maanden van 2020 is opgelost in de context van de pandemie.

Er komen dermate radicale veranderingen aan dat sommige experts verwijzen naar een “voor coronavirus”(VC) en “na coronavirus(NC) tijdperk. We zullen verrast blijven worden door zowel de snelheid en onverwachte karakter van deze veranderingen .

Veel van onze overtuigingen en aannames over wat de wereld kan of eruit zou moeten zien, zal tijdens het proces worden verbrijzeld.

Echter, brede en radicale uitspraken (zoals “alles zalverandering ”) en een alles-of-niets, zwart-wit analyse zou moeten zijn
met grote zorg ingezet. De werkelijkheid zal natuurlijk veel genuanceerder zijn. Door de pandemie zelf zal de wereld misschien niet volledig veranderen, maar het is waarschijnlijk om veel van de veranderingen die er al voor plaatsvonden te versnellen,wat op zijn beurt andere veranderingen in gang zal zetten. De enige zekerheid: de veranderingen zullen niet lineair zijn en scherpe discontinuïteiten zullen de overhand hebben.

COVID-19: The Great Reset is een poging om de veranderingen in kaart te brengen en om licht te werpen op de veranderingen die ons te wachten staan. Om een bescheiden bijdrage te leveren in termen van afbakening van wat hun meer wenselijke en duurzame vorm zou kunnen lijken.

Epidemieën hebben door de geschiedenis heen veelal een spoor van ellende en verwoesting achtergelaten en zorgen vaak voor radicale veranderingen zoals: rellen , bevolkingsconflicten en militaire nederlagen, maar kunnen ook innovaties teweegbrengen, grenzen overbruggen en maken vaak de weg vrij voor revoluties.

Uitbraken dwongen rijken om van koers te veranderen. Maatregelen om deze uitbraken ze in te dammen hebben altijd deel uitgemaakt van het politieke arsenaal. Er is dus niets nieuws aan de lockdowns die aan een groot deel van de wereld zijn opgelegd. Ze zijn al eeuwen gebruikelijk.

De verspreiding van infectieziekten heeft het unieke vermogen om angst en onrust en massahysterie aan te wakkeren. Door dit te doen, zoals we hebben gezien, daagt het ons sociale cohesie en collectief vermogen uit om een crisis te beheersen.

De pandemie zal systematische veranderingen versnellen die al voor de crisis zichtbaar waren zoals, de gedeeltelijke terugtrekking uit de globalisering, de toenemende ontkoppeling tussen de VS en China, de versnelling van de automatisering, zorgen over verscherpt toezicht, toenemende aantrekkingskracht van welzijnsbeleid, stijgend nationalisme en de daaropvolgende angst voor immigratie, de groeiende macht van tech, de noodzaak voor bedrijven om een ​​nog sterkere online aanwezigheid te hebben, onder vele anderen. Maar het zou verder kunnen gaan dan alleen een versnelling door te veranderen, dingen die voorheen onveranderlijk leken.